Asteri yritysohjelmat

Asteri on työasemaan asennettava ohjelma, jolla voidaan hoitaa usean yrityksen kirjanpito (moniyritysversio). Voidaan asentaa myös verkkokäyttöön siten, että useampi käyttäjä voi käyttää vuorollaan samaa aineistoa. Asteri-yritysohjelmistot on toiminut vuodesta 1987 alkaen.

Asteri -ohjelmiston toimintoja:

  • Kirjanpito
  • Tuloveroilmoitus
  • Palkanmaksu
  • Laskutus
  • Ostoreskontra
  • Isännöinti
  • Tilaustenkäsittely
  • Pankkiyhteysohjelma

Asteri Kirjanpito kattaa kaikki tarvittavat toiminnot yrityksen taloushallinnon toimittamiseksi yritysmuodosta riippumatta. Ohjelmasta saa kaikki perustoiminnot tulosteina, XML-pohjaisen tiliotteen sekä Nordnet -arvopaperisalkun sisäänlukutoiminnot. ALV:n automaattikirjaukset ja ALV-kirjaukset voi tehdä sekä brutto- että nettokirjausperiaatteella. Myös käännetyn ALV:n ja EU-ostojen käsittelyt. Oma-aloitteisten verojen veroilmoitus siirtyy sähköisesti OmaVeroon.

Asteri Tuloveroilmoitus on ohjelma yhteisön tuloveroilmoituksen tekemiseen sähköisesti. Toimii vain Asteri kirjanpito-ohjelman kanssa.

Asteri Palkanmaksu on yleiskäyttöinen palkanmaksuohjelma, joka soveltuu sekä kuukausipalkkojen että tuntipalkkojen laskentaan pienissä yrityksissä. Ohjelmasta löytyy luontaisetujen erittely, päivärahojen ja kilometrikorvausten maksu, palkkaan liittyvien vähennysten veloitus sekä ennakonpidätystietojen suorasiirto. Sisältää laajat palkanmaksuun liittyvät tulostetoiminnot.

Asteri Laskutus sisältää asiakaskortiston, tuotekortiston, laskunsyötön sekä myyntireskontran. Lähete -lisäosalla saa mm. käyttöön verkko- ja suoralaskutuksen sekä laskun sähköpostiin.

Asteri Ostoreskontralla seurataan avoimia ostolaskuja, tulostetaan erääntymisraportit laskuista ja maksetaan laskut joko ”perinteisesti” maksulistoilla tai tallentamalla SEPA XML -tiedosto levylle pankkiyhteysohjelmaa varten.

Asteri Isännöinti on tarkoitettu taloyhtiön vastikkeiden, vuokrien ja muiden maksujen seurantaan. Ohjelmistolla laaditaan luettelo huoneistoista ja määritellään kullekin huoneistolle vuokrapaikkojen veloitusyksiköt, tulostetaan maksutilisiirrot ja seurataan kumulatiivisesti huoneistojen maksamia vastikkeita ja verrataan niitä tavoitereskontraan.

Asteri Tilaustenkäsittely on ohjelma yrityksen tilaus-/toimitusketjun hallintaan. Ohjelman avulla teet myyntitilaukset, tarkistat varastotilanteen ja tilaat tuotteita varastoon sen mukaan, milloin niitä toimitetaan asiakkaille. Ohjelma on työryhmäkäyttöinen: useampi käyttäjä voi samanaikaisesti käyttää ohjelmaa.

Asteri Monipankki on maksuliikenneohjelma, jolla voit viedä taloushallinto-ohjelmalla tehtyjä aineistoja pankkiin ja noutaa aineistoja pankista tuotavaksi taloushallinto-ohjelmaan. Asteri Monipankki toimii irrallisena erillisenä ohjelmana eli voit käyttää sitä maksuliikenneohjelmana minkä tahansa muun taloushallinto-ohjelman kanssa.