Muu veronalaista ansiotuloa oleva suoritus (H4)

Suorituslajilla H4 ilmoitetaan veronalaiset satunnaiset palkkiot ja palkinnot silloin, kun saaja ei ole työsuhteessa antajaan eikä suoritus ole työkorvausta. Tällaisia ovat esim. työsuhteeseen perustumaton kilpailupalkinto, asiakasyrityksen henkilökuntaan kuuluvalle tai muutoin asiakassuhteen perusteella annettu etu (esim. matka, lahjakortti tai esine), löytöpalkkio, pankin maksama ns. tarkkaavaisuuspalkkio, taidekilpailun palkinto sekä kunnan asukkailleen maksama matkakorvaus. Satunnaisista veronalaisista eduista, palkkioista ja palkinnoista on annettava ilmoitus, jos suorituksen määrä on vähintään 100 euroa kalenterivuodessa. Ilmoittamisen kannalta ei ole merkitystä sillä, onko tulosta toimitettu ennakonpidätys vai ei.

Ilmoittamisvelvollisuus perustuu Verohallinnon päätökseen yleisestä tiedonantovelvollisuudesta.

Verottajan linkki vuosi-ilmoituksista
Lähde: Vero.fi