Hyödyttäisikö juuri sinun yritystäsi?

Maksuperusteisesta arvonlisäverotuksesta on käytetty paljon puheenvuoroja viimeisen vuoden ajan suuntaan jos toiseen. Maksuperusteisella ALV:lla tavoitteena on parantaa pienen yritysten maksuvalmiutta. Mistä maksuperusteisessa arvonlisäverossa on oikein kyse ja mitä se käytännössä tarkoittaa yrityksen taloudenhoidossa?

Mikä maksuperusteinen arvonlisävero?

Yritys, jonka tilikauden liikevaihto on enintään 500 000 euroa, voi halutessaan 1.1.2017 alkaen tilittää arvonlisäveroa maksuperusteisesti. Tällöin yritys kohdistaa myynneistä suoritettavan ja ostoista vähennettävän arvonlisäveron sille kuukaudelle, jolloin se saa maksun myynnistään tai se itse maksaa ostamansa tavaran tai palvelun.

Kenelle hyötyä?

Maksuperusteisuus luo turvaa yrityksille, joilla myyntiin liittyvä osto ja varsinainen myynti tapahtuvat lähellä toisiaan tai myyntiin ei liity merkittäviä ostoja. Monesti tällaista yritystoimintaa tapahtuu palvelusektorilla. Maksuperusteinen ALV helpottaa merkittävästi myös isojen yritysten alihankkijoita, jotka ovat pulassa pitkien maksuaikojen kanssa omien myyntiensä osalta.

Kenelle haittaa?

Maksuperusteisessa arvonlisäverotuksessa myös ostot ovat kohdistettava maksuperusteisesti. Tällöin ostovähennyksen ajankohta siirtyy maksuhetkeen. Näin esimerkiksi yritystoiminnassa, jossa ostot tapahtuvat etupainotteisesti, on maksuperusteisesta ALV:stä ennemminkin yrityksen maksuvalmiutta haittaava tekijä. Myöskään investointipainotteinen yritystoiminta ei hyödy maksuperusteisesta arvonlisäverosta. Esimerkkinä voitaneen käyttää kuljetus- ja liikenneyrityksiä. Kuljetusliike on hankkimassa uutta autoa ja jos tarvittavaa autoa ei osteta suoraan olemassa olevilla varoilla tai lainalla, siirtyy arvonlisäverovähennyksen tekeminen vasta auton maksuajankohtaan. Jos taas auto on hankittu osamaksusopimuksella, joudutaan uuteen tilanteeseen investointisuunnittelussa. Tällöin yritys ei voi vähentää kauppasummaan liittyvää arvonlisäveroa heti. Maksuperusteisesta ALVstä on haittaa myös toiminnan alkuvaiheessa oleville yrityksille, joiden toimintaan liittyy enemmän kuluja ja investointeja kuin myyntituottoja.

 

Lähteet: Tilitoimistossa –lehti, numero 1/17 | Vero.fi